粤拼声母表 (韵母aa)
. B C D F G GW H J K KW L M N NG P S T W Z
. b ch d f gh gw h y k kw l m n ng p s t w j
粤拼韵母表
12345 6789
0 啊aa 埃aai 咬aau 握aak 甲aap 押aat 岩aam 晏aan 硬aang
1 . 毅ai 牛au 北ak 泣ap 一at 庵am 因an 生ang
2 夜e 希ei 掉eu 吃ek 夹ep . 舐em . 赢eng
3 衣i . 腰iu 益ik 妾ip 必it 焰im 烟in 英ing
4 柯o 哀oi 澳ou 角ok . 喝ot . 安on 骯ong
5 靴oe . . 弱oek . . . . 央oeng
6 . 虚eoi . . . 出eot . 春eon .
7 互u 回ui . 屋uk . 活ut . 换un 用ung
8 于yu . . . . 月yut . 冤yun .
9 . . . . . . 唔m . 五ng