49 骯ong . B b C ch D d F f G gh GW gw H h K k KW kw L l M m N n NG ng P p S s T t W w Z j


ong-ang :

Bong-bang : . . . . .
Bong-pang : . . . . .

Cong-an : .
Cong-cang : . . .
Cong-chang : .
Cong-chen :
Cong-chuang : . . .
Cong-zang : . . .

Dong-cheng :
Dong-dang : . . . . .

Fong-fang : . 仿 访 . .
Fong-huang : .
Fong-kuang : . .

Gong-chuan :
Gong-gang : . .
Gong-jiang : . .
Gong-kang :

GWong-guang : . 广 .

Hong-ang : . . .
Hong-gan : . . . .
Hong-hang : . . . . .
Hong-heng : . . . . .
Hong-hong : . . . . .
Hong-jiang : . . .
Hong-kang : .
Hong-keng : . . .
Hong-kuang :
Hong-qiang :
Hong-xiang : . . . . .

Kong-hang : . .
Kong-kang : . .
Kong-kuang : . .
Kong-kuo : . .

KWong-guang : . .
KWong-kuang : . . .
KWong-kuo : . .

Long-lang : . . . . .
Long-liang : . . . . .

Mong-mang : . . . .
Mong-meng : . . .
Mong-wang : . . . . .

Nong-dang : . . . . .
Nong-nang : . . . . .
Nong-rang : . . .

NGong-ang : . . . .
NGong-gang : . . . . .
NGong-zhuang : . . . . .

Pong-bang : . . . .
Pong-beng : . . . .
Pong-pang : . . . .

Song-sang : . .
Song-shuang : .

Tong-chang : .
Tong-chuang : . . .
Tong-tang : . . .
Tong-yun : . .

Wong-huang : . . .
Wong-wang : . . . . .

Zong-zang : . . . . .
Zong-zhuang : . . . . .