19 生ang . B b C ch D d G gh GW gw H h K k M m N n NG ng P p S s T t W w Z j


ang-ying :

Bang-beng :
Bang-peng :

Cang-ceng : . . .
Cang-cheng :

Dang-deng : . . . . .

Gang-gang :
Gang-gen : .
Gang-geng : . .
Gang-jing :

GWang-hong :
GWang-gong :

Hang-heng : . . .
Hang-jing :
Hang-ken : .
Hang-keng :
Hang-xing : . . . . .

Kang-geng : .
Kang-ken : . .

Mang-meng : . . .
Mang-min : .
Mang-ming : . . .
Mang-wen : .

Nang-neng : . . .

NGang-ying :

Pang-peng : . . .
Pang-ping : . . .

Sang-ceng : . .
Sang-sheng :
Sang-xing : . .

Tang-deng : .
Tang-teng : . . .

Wang-hong : . . .

Zang-ceng :
Zang-cheng :
Zang-seng :
Zang-zeng : . . . . .
Zang-zheng :