99 五ng .


ng-n : . . .
ng-ng : . . .
ng-wu : . . . . .